Życzenia od Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Joachima Gaucka

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

z okazji 70. urodzin przekazuję Panu moje serdeczne życzenia! W kolejnych latach życzę Panu zdrowia, wielu sił twórczych oraz błogosławieństwa Bożego.

Pańskie pełne odwagi zaangażowanie na rzecz praw robotników przyczyniło się walnie do przezwyciężenia komunistycznego reżimu bezprawia w Polsce oraz w całym bloku komunistycznym. Dokonał Pan czegoś, co wydawało się niemożliwe: pod Pana przywództwem robotnicy gdańskiej Stoczni im. Lenina oraz niezależny związek zawodowy „Solidarność” złamali monopol na władzę partii komunistycznej. Dla opozycji w całym ówczesnym bloku wschodnim, a także dla nas w NRD, stał się Pan – przywódca robotników Lech Wałęsa – dodającym odwagi symbolem walki wolnościowej z totalitarnym reżimem.

Polska, która jako pierwszy kraj w strefie sowieckich wpływów, dokonała przejścia do wolnego społeczeństwa, stała się prekursorem politycznego przełomu.

W następstwie tych działań mieszkańcy całej Europy Środkowej i Wschodniej zdołali zrzucić jarzmo komunizmu. Moi rodacy pamiętają o tym z ogromną wdzięcznością.

Sprawując różne urzędy w odrodzonej, wolnej Polsce, a zwłaszcza jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybrany w pierwszych wolnych wyborach prezydenckich, położył Pan trwałe zasługi na rzecz pojednania między obydwoma naszymi narodami oraz pogłębienia niemiecko-polskiej przyjaźni – mimo gorzkich doświadczeń Pańskiej rodziny z czasów niemieckiej okupacji. Za to, Panie Prezydencie, pragnę Panu szczególnie podziękować.

Pozostaję z wyrazami najgłębszego szacunku i łączę serdeczne pozdrowienia

Joachim Gauck