Ojciec Święty zgromadził Polaków na modlitwie

Zakończyła się kilkudniowa wizyta oficjalnej polskiej delegacji w Rzymie w związku z uroczystością kanonizacji Ojca świętego Jana Pawła II. W składzie delegacji, której przewodniczył Prezydent RP Bronisław Komorowski, był Prezydent Lech Wałęsa wraz z Małżonką.

- Ojciec święty gromadził nas na modlitwie. Gdy przyjeżdżał do Polski, przyciągał na swoje Msze św. wielkie tłumy. Łączyliśmy się w modlitwie, ale też mogliśmy się wreszcie zobaczyć i policzyć. Ojciec święty zgromadził nas, zaszczepił słowo, a my potrafiliśmy zmienić je w ciało – mówił po uroczystej kanonizacji Prezydent Lech Wałęsa. – Papież wspierał nas i wskazywał kierunek, nie musiał nas zachęcać do walki, wystarczyło gromadzenie na modlitwie, by iść dalej. Budował w nas poczucie jedności i narodowej godności. Nadal potrzebujemy wsparcia świętego Jana Pawła II– podkreślał Prezydent.

Podczas kilkudniowego pobytu w Rzymie przedstawiciele Rzeczpospolitej Polskiej, pod przewodnictwem Prezydenta Bronisława Komorowskiego, uczestniczyli w wydarzeniach towarzyszących uroczystościom kanonizacyjnym. W piątek, 25 kwietnia Prezydent Lech Wałęsa spotkał się z grupą gości przybyłych z USA na uroczystości kanonizacji, wśród których byli: b. Przewodniczący Izby Reprezentantów Newt Gingrich, b. Ambasador Amerykański przy Watykanie Ray Flynn, syn Prezydenta Reagana Michael i grupa przedstawicieli mediów amerykańskich: CNN, CNBC, Fox News, Newsmax. W przeddzień kanonizacji miała miejsce audiencja prywatna u Papieża Franciszka z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, Prezydenta Lecha Wałęsy i Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego,  a następnie uroczyste śniadanie wydane przez Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina. Po uroczystej Mszy Świętej Kanonizacyjnej odbyło się oficjalne spotkanie w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej. W poniedziałek, 28 kwietnia, polska delegacja uczestniczyła we Mszy Świętej Dziękczynnej oraz w spotkaniu w Ambasadzie RP przy Kwirynale. W poniedziałek wieczorem delegacja wróciła samolotem prezydenckim do Polski.