Lech Wałęsa w Mieście Pokoju

Odwiedzenie pomnika Kopuły Bomby Atomowej w Hiroszimie, spotkania z gubernatorem Hidehiko Yuzaki i burmistrzem „Miasta Pokoju” Matsui Kazumi oraz z zarządem Mazda Corporation, a także wizyta w Kyoto to najważniejsze punkty programu pobytu Prezydenta Lecha Wałęsy w Japonii odbywającej się w dniach 19-22 marca.

- Polskie posłanie solidarności, wolności, dialogu i pokoju, które za sprawą Prezydenta Lecha Wałęsy głoszone jest w tym miejscu nabiera szczególnie silnej wymowy -  mówi Piotr Gulczyński, prezes zarządu Instytutu Lecha Wałęsy. – Jesteśmy wdzięczni za tak serdeczne przyjmowanie Pana Prezydenta w Japonii.  Obecna wizyta, spotkania z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz realizowana już współpraca partnerska mogą przynosić kolejne znakomite efekty dla promocji Polski i propagowania idei Solidarności na świecie – podkreśla.

- Niesamowity życiorys Lecha Wałęsy motywuje nas wszystkich do działania. Przełamując konwencje, ulepszył świat – powiedział Jeff Guyton, prezes i dyrektor generalny Mazda Motor Europe.  -To wielki zaszczyt gościć go w Hiroszimie. Cieszymy się, że w następstwie nawiązania owocnej współpracy w zeszłym roku w Warszawie możemy kontynuować nasz dialog w Mieście Pokoju - podkreślił.

Wizyta w Japonii wpisuje się we współpracę partnerską Instytutu Lecha Wałęsy z firmą Mazda, zapoczątkowaną z okazji XIII  Światowego Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla w Warszawie w październiku 2013 roku. Koncern współdziałał także z Akademią Obywatelską Instytutu Lecha Wałęsy w ramach inauguracji konkursu o coroczną nagrodę „Mazda Make Things Better”. Pierwszą nagrodę serii „Mazda Make Things Better” wręczono fińskiemu studentowi Anttiemu Junkkariemu. Wspomniany projekt został wybrany spośród ponad 120 zgłoszeń, ponieważ zdaniem komisji w najlepszy sposób wykorzystuje on współczesne narzędzia promocji w obronie słusznej sprawy: zapobieganiu aktom przemocy z użyciem broni palnej w Afryce.