Lech Wałęsa gościem jubileuszu Kanclerza Schmidta

Z okazji 95. rocznicy urodzin Helmuta Schmidta – byłego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, Prezydent Lech Wałęsa wziął udział w uroczystej kolacji wydanej na  Zamku Bellevue w Berlinie.  Zaproszenie do uczestnictwa w uroczystości wystosowane zostało przez Prezydenta Niemiec, Joachima Gaucka. Odbywająca się w podniosłej atmosferze kolacja, miała miejsce w dniu 13 marca 2014 r.

Poniżej:
Zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystej kolacji
List gratulacyjny Prezydenta Lecha Wałęsy do Kanclerza Helmuta Schmidta