OŚWIADCZENIE

W związku z ukazaniem się publikacji książkowej autorstwa historyka Sławomira Cenckiewicza pt. „Wałęsa. Człowiek z teczki”, godzącej w dobre imię oraz naruszającej prywatność Pana Prezydenta Lecha Wałęsy, Fundatora i Patrona Fundacji „Instytut Lecha Wałęsy”, informuję, że w dniu dzisiejszym został wysłany do Sądu wniosek o zawezwanie Sławomira Cenckiewicza oraz wydawnictwa Zysk i S-ka do ugody.

Instytut Lecha Wałęsy, jako organizacja pozarządowa działająca od 18 lat na rzecz propagowania i pielęgnowania dziedzictwa narodowego Polski, a w szczególności tradycji solidarnościowej, nierozerwalnie związanej z życiem i dorobkiem publicznym Prezydenta Lecha Wałęsy, podejmuje działania o charakterze prawnym w realizacji obowiązku ochrony dobrego imienia Patrona.

W ocenie Instytutu Lecha Wałęsy, potwierdzonej analizą prawną, publikacja zawiera szereg naruszających dobra osobiste twierdzeń dotyczących życia i działalności Pana Prezydenta Lecha Wałęsy. Autor posiadający wykształcenie historyczne nie podejmuje jakiejkolwiek próby poparcia swoich twierdzeń wiarygodnym materiałem źródłowym.  Ponadto treść publikacji obfita jest w ostre twierdzenia, mające na celu wyłącznie obrażenie Pana Prezydenta Lecha Wałęsy i zdyskredytowanie jego wizerunku oraz dorobku w opinii publicznej w Polsce i na świecie. Publikacja zawiera także informacje dotyczące życia osobistego Pana Prezydenta, a nie związane z jego działalnością jako osoby publicznej, stanowiąc tym samym bezprawną ingerencję w sferę prywatności.

W sądowym wniosku o ugodowe zakończenie sprawy Instytut domaga się w imieniu Lecha Wałęsy usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, w tym publicznych przeprosin Fundatora i Patrona Instytutu Lecha Wałęsy oraz zapłaty zadośćuczynienia na wskazany cel charytatywny, tj. działalność hospicjum dla dzieci. W razie zaniechania przez Sławomira Cenckiewicza i wydawnictwo ugodowego zakończenia sprawy, Instytut Lecha Wałęsy podejmie dalsze kroki prawne w celu skutecznej ochrony praw Pana Prezydenta Lecha Wałęsy oraz zadośćuczynienia wobec naruszenia dobrego imienia Patrona Instytutu Lecha Wałęsy.

Piotr Gulczyński

Prezes Zarządu Instytutu Lecha Wałęsy