Wystawa Instytutu Lecha Wałęsy „Gest Solidarności” w Pałacu Lubostroń

W ramach tegorocznych obchodów 30-lecia przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Panu Prezydentowi Lechowi Wałęsie, zachęcamy do oglądania wystawy wędrownej przygotowanej przez Instytut Lecha Wałęsy zatytułowanej „Gest Solidarności.”

W dniach 11-30 listopada br. wystawę można oglądać w Oranżerii Pałacu Lubostroń w Lubostroniu, woj. kujawsko-pomorskie.

W przemowie wygłoszonej podczas ceremonii wręczania Pokojowej Nagrody Nobla dla Lecha Wałęsy 10 grudnia 1983 roku, Przewodniczący Norweskiego Komitetu Noblowskiego podkreślił, że „w duchu spuścizny Alfreda Nobla. Pokojowa Nagroda powinna być gestem solidarności z tymi, którzy w służbie pokoju, propagują najwyższe ideały ludzkości.” Wystawa ta jest skromnym hołdem dla tych, którzy nie bali się sięgać po te najwyższe ideały. Ze względu na ograniczenia lokalowe, nie mogła ona oddać sprawiedliwości wszystkim 124 laureatom Pokojowej Nagrody Nobla, którzy otrzymali ją od 1901 roku. Dlatego z konieczności stanowi przegląd wybranych noblistów od 1947 roku. Wystawa podzielona jest na 3 części: pierwsze dwie przedstawiają dwa najważniejsze obszary, w których przyznawana jest Pokojowa Nagroda Nobla: prawa człowieka i negocjacje. Trzecia część zatytułowana ludzie i organizacje przedstawia osoby, które otrzymały Nobla za pracę humanitarną, kontrolę zbrojeń, działania na rzecz rozbrojenia, ruchy pokojowe, organizowanie świata i starania mające na celu rozwiązywanie konfliktów. W dniach 21 – 23 października wystawa towarzyszyła 13. Światowemu Szczytowi Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, który odbywał się w Pałacu Kultury i Nauki oraz w Teatrze Wielkim w Warszawie, w związku z obchodami 30-lecia przyznania Panu Prezydentowi Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla.

Wszystkie instytucje kultury zainteresowane prezentacją wystawy w swojej siedzibie, prosimy o kontakt z opiekunem wystawy Iwoną Wasilewską.

WystawaL1

WystawaL2

WystawaL3

WystawaL4