Żegnamy Pierwszego Premiera III RP

Żegnamy Pierwszego Premiera III RP

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego Premiera III Rzeczypospolitej, niezłomnego Patrioty, Człowieka dialogu i pojednania.

Losy śp. Tadeusza Mazowieckiego tak mocno splecione były z drogą Polaków ku wolności i demokracji, którą przez wiele lat podążał, służąc Ojczyźnie swoją wiedzą, doświadczeniem i życiową mądrością. Nieocenione znaczenie miało wsparcie, jakiego udzielał Solidarności i jej Przewodniczącemu Lechowi Wałęsie. Po zwycięstwie nad systemem komunistycznym wytrwale kładł fundamenty pod budowę nowego demokratycznego państwa, do końca swych dni angażując się w sprawy publiczne.

Z ogromny żalem żegnamy Pana Tadeusza Mazowieckiego, wielkiego Człowieka i Męża Stanu, – jak wspomina Prezydent Lech Wałęsa – „najlepszego Premiera III Rzeczypospolitej, jaki mógł się Polsce zdarzyć”.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie….