List Michaiła Chodorkowskiego z okazji otrzymania Nagrody Lecha Wałęsy

Poniższy list został odczytany przez syna Laureata, Pawła Chodorkowskiego, który odebrał nagrodę Lecha Wałęsy w imieniu swojego ojca w Gdańsku, 29 września, 2013 roku. 

Panie Prezydencie, Szanowni Goście, Przyjaciele!

Dziękuję za obdarzenie mnie tym zaszczytem. Jak powiedział mój syn Paweł, z oczywistych przyczyn nie mogę dziś być tu z wami. Ale mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł podziękować osobiście. Panie Prezydencie Wałęso – Lechu – jestem wzruszony Pańskim wsparciem. Z całego serca dziękuję za tak znaczące wyróżnienie. Ten gest z Pana strony jest ważny nie tylko dla mnie, mojej rodziny i przyjaciół, lecz także dla setek, jeśli nie tysięcy ludzi, którzy są dziś w Rosji uwięzieni z powodu swojej obywatelskiej postawy.

Wspieraliśmy różne rzeczy: jedni prawo do dowolnego dysponowania swoją własnością, inni za wolność twórczą i prawo wyrażania własnych opinii, jeszcze inni prawo do bycia wybieranym. Niektórzy po prostu nie pozwolili się szkalować. Jesteśmy ludźmi o różnych poglądach, ale łączy nas dziś jedno – poczucie własnej godności, poczucie które pochodzi z góry i bez którego człowiek przestaje się czuć istotą ludzką. Tak! Wszyscy musieliśmy słono zapłacić i czasem nawet nasi najbliżsi nie uważają, że było warto. Właśnie dlatego Pańskie zrozumienie jest dla nas tak ważne. Raz jeszcze dziękuję.

Dziękuję za Solidarność,

Michaił Borysowicz Chodorkowski

Życzenia od Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Joachima Gaucka

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

z okazji 70. urodzin przekazuję Panu moje serdeczne życzenia! W kolejnych latach życzę Panu zdrowia, wielu sił twórczych oraz błogosławieństwa Bożego.

Pańskie pełne odwagi zaangażowanie na rzecz praw robotników przyczyniło się walnie do przezwyciężenia komunistycznego reżimu bezprawia w Polsce oraz w całym bloku komunistycznym. Dokonał Pan czegoś, co wydawało się niemożliwe: pod Pana przywództwem robotnicy gdańskiej Stoczni im. Lenina oraz niezależny związek zawodowy „Solidarność” złamali monopol na władzę partii komunistycznej. Dla opozycji w całym ówczesnym bloku wschodnim, a także dla nas w NRD, stał się Pan – przywódca robotników Lech Wałęsa – dodającym odwagi symbolem walki wolnościowej z totalitarnym reżimem.

Polska, która jako pierwszy kraj w strefie sowieckich wpływów, dokonała przejścia do wolnego społeczeństwa, stała się prekursorem politycznego przełomu.

W następstwie tych działań mieszkańcy całej Europy Środkowej i Wschodniej zdołali zrzucić jarzmo komunizmu. Moi rodacy pamiętają o tym z ogromną wdzięcznością.

Sprawując różne urzędy w odrodzonej, wolnej Polsce, a zwłaszcza jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybrany w pierwszych wolnych wyborach prezydenckich, położył Pan trwałe zasługi na rzecz pojednania między obydwoma naszymi narodami oraz pogłębienia niemiecko-polskiej przyjaźni – mimo gorzkich doświadczeń Pańskiej rodziny z czasów niemieckiej okupacji. Za to, Panie Prezydencie, pragnę Panu szczególnie podziękować.

Pozostaję z wyrazami najgłębszego szacunku i łączę serdeczne pozdrowienia

Joachim Gauck