Życzenia od Profesora Muhammada Yunusa

Dear Lech, Life begins after 70! Let me wish you many more years of good health and activity. There are many walls we still need to demolish. We can do it together with a leader like you. It’s time to act. I know we will succeed. With warmest wishes, congratulations and friendship, Muhammad Yunus  

Drogi Lechu, Życie zaczyna się po 70! Składam Ci życzenia wielu lat dobrego zdrowia i dalszej aktywności. Jeszcze wiele murów musimy zburzyć. Jesteśmy w stanie tego dokonać, z przywódcą takim, jak Ty. Czas działać i wiem, że nam się uda. Przesyłam najserdeczniejsze życzenia, gratulacje i wyrazy przyjaźni, Muhammad Yunus